Οροι Χρήσης

Όροι χρήσης & προσωπικών δεδομένων

Το  imagine-create.gr είναι ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας ένας ηλεκτρονικός, ενημερωτικός ιστότοπος της εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του ιστότοπου  imagine-create.gr και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του καθώς και όλες οι πληροφορίες να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.
 2. Όλες οι περιλαμβανόμενες στοimagine – create.gr πληροφορίες/άρθρα/σχόλια αποτελούν απόψεις των συντακτών τους. ΗΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το imagine-create.gr  απόψεις/σχόλια χρηστών του που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή το ήθος οποιουδήποτε προσώπου.
 3. Το σύνολο του περιεχομένου του imagine-create.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενοπνευματικής ιδιοκτησίαςείτε της ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ , είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίαςΤα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) του imaginecreate.gr  αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ .
 4. Απαγορεύεται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τηςΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ , η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα, η εν γένει εκμετάλλευση, ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του ιστοτόπου  imagine-create.gr και γενικά κάθε πράξη, που μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της AΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου κατά περίπτωση.
 5. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο imagine-create.gr , αποτελούν μια προσφορά προς τους χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, άποψης, συμβουλής κ.λπ. στην Ιστοσελίδα στον ιστότοπο της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή συμβουλή εκ μέρους τηςAΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αποτελείαποκλειστική ευθύνη των χρηστών η ορθή, κατά τους κανόνες της λογικής και στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ανάγνωση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του  ιστοτόπου imagine-create.gr , αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ .
 6. Στον ιστότοπο imagine-create.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών στο Διαδίκτυο . Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται, πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ” οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.Oι υβριστικές και προσβλητικές εκφράσεις απαγορεύονται απόλυτα. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον ιστότοπο imagine-create.gr . Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 7. ΗΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων («links», «hyperlinks») ή διαφημιστικών «banner», ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο και η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου ή διαφημιστικού «banner».
 8. ΗΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας από τεχνολογικής άποψης. Δεν εγγυάται όμως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικώς έναντι των χρηστών/ επισκεπτών αυτής. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή συγγενική ιστοσελίδα (website) ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) δεν θα επέμβουν στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 9. ΗΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης του site προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που οι παράνομες ή απρεπείς ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν την ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης που διέπραξε τις παράνομες ή απρεπείς ενέργειες θα εναχθεί από την  ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  προκειμένου η τελευταία να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.
 10. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί τουςστοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράςκαι να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος άλλων επισκεπτών/χρηστών του site ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του.
 11. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και την τυχόν υποχρέωση καταβολής τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τουιστοτόπου imagine-create.gr.
 12. ΗΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που δόθηκαν από αυτούς κατά την επίσκεψη των ηλεκτρονικών της σελίδων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου imagine-create.gr  διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR της ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ .  Η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και διασφάλισης της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.  Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία του ιστοτόπου αυτού , ο ιστότοπος imagine-create.gr  δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την τυχόν ύπαρξη παραβάσεων των όρων της παρούσης, και όχι να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.  Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@barkas.gr

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Επιχείρηση .

 1. ΗAΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL και ΝEWSLETTERS

O ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ του ιστότοπου imagine-create.gr συναινεί στην αποστολή καταλόγων προιόντων, ενημερωτικών newsletter,καθώς και να λαμβάνει προσωπικές προτάσεις για προϊόντα & κατασκευές . Επίσης συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του ,που γίνεται για λόγους στατιστικούς από τον Διαχειριστή του ιστοτόπου αυτού .Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ όποτε το επιθυμεί διατηρεί το δικαίωμα με ενημέρωση του Διαχειριστή του ιστοτόπου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να τροποποιήσει η διαγράψει τα στοιχεία του. O ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ του ιστοτόπου συναινεί στην διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων του από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με την ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ,καθώς και για αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Οροι χρήσης – πολιτική cookies

Ο ιστότοπος αυτός , χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία επίσκεψής σας. Το παρόν περιγράφει αναλυτικά τι είναι τα cookies και τη λειτουργία τους:

Η επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε τoν παρόντα ιστότοπο.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου αυτού  από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο αυτό.

Στo παρόντα ιστότοπο , χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών σε αυτόν , για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) .

 1. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies στoν παρόντα ιστότοπο.

Οταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστοτόπου (Google Analytics)

Cookies Διαφήμισης (Google,Facebook)

Cookies Μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας και προτιμήσεων

 1. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο , να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για τον ιστότοπό σας   μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας αυτόν . Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βασίλειος Φωκάς του Γερασίμου.
Τηλ. 210-9249849.