Κεντρικά Γραφεία & κατάστημα Αθηνών
Μενεκράτους 36, Αθήνα
ΤΚ 11636
Τηλ Επικοινωνίας: 210 9249849
Fax Επικοινωνίας: 210 9230933
email: info@barkas.gr

Εξυπηρέτηση e-shop

210 5757109*

*Γραμμή εξυπηρέτησης για συναλλαγές μόνο μέσω του e-shop